تیم مدیریت سیب الکترونیک متشکل از مهندسین با سابقه الکترونیک، در سال 1396 با هدف ایجاد امکان دسترسی به قطعات به روز الکترونیک برای مهندسین، دانشجویان و علاقه مندان علم رباتیک و الکترونیک اقدام به راه اندازی این وب سایت کرده است.
فروشگاه سیب الکترونیک در ابتدا با 500 قطعه الکترونیکی کار را آغاز و هم اکنون با بیش از 2000 قطعه تخصصی در حال فعالیت می باشد.